z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu