z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu