Protokół Nr LXVII/24 z uroczystej Sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 23 lutego 2024 roku w auli Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie.

Protokół Nr LXVI/24 z posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 30 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie