w sprawie zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.