z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok.6+268,22” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496).

Attachments:
Download this file (94 17.pdf)94 17.pdf[ ]179 kB