z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych

Attachments:
FileLast modified
Download this file (102 17.pdf)102 17.pdf2017-11-30 11:53