z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2019 rok

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 rok

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2020 rok

z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu o nowy zawód

z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie o nowy zawód

z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie o nowy zawód

 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie i Regulaminu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu pn. "Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria"