w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2023

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu buskiego

w sprawie ulokowania wolnych środków RFIL Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu