z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostawy i montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych dla zadania pn. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy Zespole Szkół im. Stanisława Stasica w Staszowie