z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

 

z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy geodeta powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020r.

z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

  

z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji zbędnych druków ścisłego zarachowania

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego i określania Regulaminu Prac Komitetu Staerującego do spraw Projektu pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie