z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2920/8 o pow. 0,0090 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00046113/5, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 36-2023.pdf)Nr 36-2023.pdf2023-07-19 12:40