z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok

z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości położonej w Staszowie stanowiącej własność Skarbu państwa, oznaczonej jako część działki o numerze ewidencyjnym 5990/2

z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody - zastępca naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Beszowej, gm. Łubnice

z 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok

z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2024 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Rytwianach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1415/1 o pow. 21,3700 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa