Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej

Wniosek o zwrot działki siedliskowej

Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania zstępnym

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wniosek o wyłączenie gruntu

Wniosek o informację czy jest wymagane wyłączenie gruntu rolnego z produkcji