w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Staszowski zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych.