Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

(Nabór nr FESW.08.03-IZ.00-003/23)

 

Powiat Staszowski ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów/Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej,

nabór nr: FESW.08.03-IZ.00-003/23

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).