Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu 04.07.2022 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz jego uzupełnieniem w dniach 13.07.2022 r i 25.07.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.docx)Informacja KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.docx2022-07-29 14:37
Download this file (Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.186.2022.docx)Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.186.2022.docx2022-07-29 14:37