OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych na terenie gminy Połaniec w obrębach: Kraśnik, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 141 oraz Połaniec-miasto oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej
w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie_GN-V.6821.13.2022.pdf)obwieszczenie_GN-V.6821.13.2022.pdf2022-11-29 12:12