Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r.,poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 162),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2023 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-52.1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES, zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec działającemu przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg T-1, T-2 i T-3).

Attachments:
FileLast modified
Download this file (B-II.6740.5.52.1.2022ES Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie2023-03-01 09:05