OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koniemłotach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1290/57 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.16.2023.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.16.2023.pdf2023-06-26 13:21