o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 729/7 obręb Koniemłoty gmina Staszów z działkami sąsiednimi