Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Staszowie, oznaczoną numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/00046113/5.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6840.10.2022 - inf..pdf)GN-III.6840.10.2022 - inf..pdf2023-09-01 14:06