ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie uznania, czy działka położona w Szydłowie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 5.2493 o pow. 0,5400 ha stanowi mienie gromadzkie.
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie wydana decyzja.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.16.2022.pdf)GN-II.6821.1.16.2022.pdf2023-09-11 14:31