Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 Ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą na ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 765 – Obwodnica miasta osiek zlokalizowanej na odcinku  od km 52+637 do km 52+925,87 obręb 0012 Osiek, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (KR.ZUZ.4210.174.2023.WP.pdf)KR.ZUZ.4210.174.2023.WP.pdf2023-09-18 11:31