o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 335/3, 363 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi