Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz z dnia 20 września 2023 roku, uzupełniony w dniach 20 i 23 października 2023 roku wydana została decyzja Nr 4–1/2024 z dnia 03 stycznia 2024 roku, znak: B-II.6740.4.27.1.2023MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (B-II.6740.4.27.1.2023MB ZRID OSIEK  obwieszczenie.pdf)B-II.6740.4.27.1.2023MB ZRID OSIEK obwieszczenie.pdf2024-01-05 14:05