OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1659, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.24.2023.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.24.2023.pdf2024-01-19 07:11