Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 6/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2024 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5431/2 o pow. 0,0311 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6840.3.2022 -wykaz.pdf)GN-III.6840.3.2022 -wykaz.pdf2024-01-25 09:48