Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rytwianach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6845.3.2023 wykaz.pdf)GN-III.6845.3.2023 wykaz.pdf2024-02-12 08:37