Uroczysta LXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godzinie 13:30
w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
  4. Porządek obrad.
  5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie oraz Starosty Staszowskiego.
  6. Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uczczenia jubileuszu 25-lecia utworzenia Powiatu Staszowskiego.
  7. Wręczenie okolicznościowych medali i podziękowań.
  8. Wystąpienia okolicznościowe.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Grzegorz Rajca