Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Gminy Oleśnica, z siedzibą na ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek o nr ewid. 919, 937, 903/1, 902/1, 855, 804, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 1184, 826/2, 826/1, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 878, 846, 847, 848, 849, 803, 739, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 727, 726, 794, 723, 801, 802, 851 obręb 0006 Oleśnica, jednostka ewidencyjna: 261203_4 Oleśnica – miasto, 308, 309, 292, 291, 313, 290/3, 290/2, 289/2, 288/4, 288/3, 287/5, 286, 285, 284/2, 284/4, 283/2, 283/1, 282, 281/2, 280, 279, 277, 276/2, 275/2, 274, 273, 272, 287/4, 287/3, 287/6 obręb 0012 Wojnów, 318, 321, 323/1, 316, 300, 301, 302, 303, 306, 305, 299, 306, 323/2, 304 obręb 0001 Borzymów, jednostka ewidencyjna: 261203_5 Oleśnica – obszar wiejski, gm. Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS.pdf)Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS.pdf2024-04-05 11:08