ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

 ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH       ( j.t. DZ. U. z 2014 ROKU, POZ. 1195 z późn. zm.), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2016 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI