Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245mb