Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica    od km 7+270 do km 8+670

Zadanie nr 2
Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca  od km  od km  4+188 do km 5+220 - II etap

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice km 4+565 do km 5+665

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190402 Ogłoszenie o zamówieniu Powodziowki.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2019-04-02 12:06
Download this file (20190402 SIWZ i zalaczniki Powodziowki.zip)SIWZ i załączniki2019-04-02 12:06
Download this file (20190412 Wyjasnienie tresci SIWZ Powodziowki.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2019-04-12 12:06
Download this file (20190418 Informacja z otwarcia ofert Powodziówki.pdf)Informacja z otwarcia ofert2019-04-18 12:24
Download this file (20190508 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powodziowki.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-05-08 09:42