Zarząd Powiatu w Staszowie zaprasza banki do złożenia oferty lokaty wolnych środków, jakie posiada Powiat Staszowski w kwocie 3000 000.00 zł (słownie: trzy miliony złotych) o stałym oprocentowaniu na okres trzech miesięcy począwszy od dnia 06 lutego 2020 roku
Attachments:
FileLast modified
Download this file (20200203_Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert2020-02-03 09:46