Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2021 roku,

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego  w Staszowie.

Termin składania ofert: 9.12.2020 r.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego  w Staszowie.

Termin składania ofert: 4.12.2020 godz.10.00

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych (smartfonów) oraz usługi mobilnego internetu dla Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczące usuwania pojazdów z dróg powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,237 km

UWAGA: Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,237 km - zostało unieważnione

 

Zapytanie cenowe dotyczące usuwania pojazdów z dróg terenu powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu audytu energetycznego i kosztorysu szacunkowego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie”.

Zarząd Powiatu w Staszowie zaprasza banki do złożenia oferty lokaty wolnych środków, jakie posiada Powiat Staszowski w kwocie 3000 000.00 zł (słownie: trzy miliony złotych) o stałym oprocentowaniu na okres trzech miesięcy począwszy od dnia 06 lutego 2020 roku

Zaproszenie do złożenia oferty: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2020 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w wybranych pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie.

UWAGA: Wydłuża się termin do składania ofert - do dnia 28.08.2019 godz. 1500

Zapytanie cenowe dotyczące zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu -powtórzenie postępowania.

Zapytanie cenowe dotyczące zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu.

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zaproszenie do złożenia oferty: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2019 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawu z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

Zapytanie cenowe dotyczace pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej przy Dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Zapytanie cenowe dotyczące wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,702 km:

Zaproszenie do złożenia oferty lokaty wolnych środków w kwocie dwa miliony złotych na okres trzech miesięcy.

Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zaproszenie do złożenia oferty lokaty wolnych środków w kwocie dwa miliony pięćset tysięcy złotych na okres trzech miesięcy.

Zapytanie cenowe dotyczy zakupu i dostawy nowej centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczy kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych      

Zapytanie cenowe dotyczy kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych

Remont obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Remont obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 12.09.2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Zapytanie cenowe dotyczy zakupu i dostawy używanego samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczy zakupu nowego samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”.

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania drobnych prac remontowych, w wybranych pomieszczeniach biurowych, korytarzach i archiwach w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie (zajmowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1 pokój A6), 1 pomieszczenia piwnicznego oraz zajmowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).

Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac związanych z pozyskaniem dodatkowego pomieszczenia biurowego na parterze budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie.