o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 374 obręb Oleśnica gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi