o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 47 (ark.1) obręb Mokre gmina Szydłów z działkami sąsiednimi