o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 42 obręb Łyczba gmina Łubnice z działkami sąsiednimi