o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 116, 1139 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi