o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 211 obręb Góra gmina Łubnice z działkami sąsiednimi