o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 383, 384 obręb Mucharzew gmina Osiek z działkami sąsiednimi