o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 384/2, 385, 384/1, 1169, 1171, 1175, 1181, 387/1 obręb Podlesie gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi