Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w trybie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), dotyczącej
wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 821/12, 821/14, 821/16, 821/18 na rzecz Gminy Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (art. 10 + przedłużka_GN.V.6821.10.2023.pdf)art. 10 + przedłużka_GN.V.6821.10.2023.pdf2024-03-29 10:31