Uchwała Nr LII/95/17 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI/100/16 Rady Powiatu w Saszowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2017 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr XX/109/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2016 rok

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2015 rok

Uchwała Nr LII/102/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/100/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2012 rok

Uchwała Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

Uchwała Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/109/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2009 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/1/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2008 rok