Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2020 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w wybranych pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie.

UWAGA: Wydłuża się termin do składania ofert - do dnia 28.08.2019 godz. 1500

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu -powtórzenie postępowania.

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu.

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2019 roku, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawu z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczace pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej przy Dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,702 km:

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty lokaty wolnych środków w kwocie dwa miliony złotych na okres trzech miesięcy.

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie