Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na odcinku dł 460m.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa oraz remont  odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1 .
Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica    od km 7+270 do km 8+670

Zadanie nr 2
Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca  od km  od km  4+188 do km 5+220 - II etap

Zadanie nr 3
Remont  odcinka drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice km 4+565 do km 5+665

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice  od km 14+817 do km 15+812

Czytaj więcej: ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2019

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu