Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące następujące zadania:
Zadanie nr 1 .
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 0+519 do km 2+112.
Zadanie nr 2
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 8+670 do km 9+040
Zadanie nr 3
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławska – Łukawica od km 9+040 do km 10+660

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin w m. Wymysłów dł. 292m

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin w m. Wymysłów dł. 292m

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza z betonu asfaltowego dla odcinków dróg powiatowych nr 0022T Chmielnik - Życiny w m. Rudki dł. 300mb oraz nr 0033T Grabki Duże - Potok w m. Brzeziny dł. 150 m , a także odcinka drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże - Solec w m. Solec dł 158m

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2018

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2+165 do km 3+110.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+328.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu