Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)

Na podstawie Uchwały Nr XIX/114/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Powiatu w Staszowie przyjęła "Program ochrony środowiska dla powiatu staszowskiego", którego częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla powiatu staszowskiego"

Czytaj więcej: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)

Plan Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)

Na podstawie Uchwały Nr XIX/114/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Powiatu w Staszowie przyjęła "Program ochrony środowiska dla powiatu staszowskiego", którego częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla powiatu staszowskiego"

Czytaj więcej: Plan Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Staszowskiego na lata 2008-2011 (2007r.)