Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Opinia RIO

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty gługu Powiatu Staszowskiego.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Staszowie na lata 2018-2027.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie budżetu Powiatu w Staszowie na 2018 r.

Czytaj więcej: Opinia RIO