Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Opinia RIO

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 roku.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Staszowskiego.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2019 rok

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty gługu Powiatu Staszowskiego.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Staszowie na lata 2018-2027.

Czytaj więcej: Opinia RIO

Opinia RIO

Opinia o projekcie budżetu Powiatu w Staszowie na 2018 r.

Czytaj więcej: Opinia RIO