Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

Termin składania ofert 03.07.2020 godz.15.00

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. zamówień publicznych i inżynierii ruchu.

Termin składania dokumentów do 25 listopada 2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów.

Termin składania dokumentów do 21 maja 2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko główny księgowy do spraw księgowości budżetowej, obsługi kadrowo-płacowej, prowadzenia składnicy akt.

Termin składania dokumentów do 22 października 2018 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Termin składania dokumentów do 15 października 2018 r. godz.15.00

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty.

Termin składania dokumentów do 29 sierpnia 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Termin składania dokumentów do 11 maja 2018 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Termin składania dokumentów do 24 maja 2018 r. godz.15.00

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Termin składania dokumentów do 15 marca 2018 r.

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Termin składania dokumentów do 22 stycznia 2018 r. godz.15.30